Συνέδρια γιά τόν Ἅγιο Κοσμᾶ τόν Αἰτωλό

 

Ἐπί τῇ ἐπετείῳ τῶν 300 ἐτῶν ἀπό τῆς γεννήσεως τοῦ ὁσίου ἱεροµάρτυρος Κοσµᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ (1714-2014) διεξήχθησαν ἐφέτος τά ἑξῆς συνέδρια:
1) Ἡ τρίτη συνεδρία τοῦ Γ΄ Διεθνοῦς Ἐπιστηµονικοῦ Συνεδρίου γιά τό 1821, πού διωργάνωσε ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στή Στοά τοῦ Βιβλίου (Ἀθήνα, 15 Νοεµβρίου 2014), ἦταν ἀφιερωµένη  στόν ἅγιο Κοσµᾶ τόν Αἰτωλό.
2) Θεολογικό ἐπιστηµονικό συνέδριο, πού διωργάνωσαν ἡ ἱερά µεγίστη µονή Βατοπαιδίου καί ἡ Θεολογική Σχολή τοῦ Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης στήν αἴθουσα τῆς «Διακονίας» στήν Πυλαία Θεσσαλονίκης (9-10 Δεκεµβρίου 2014), µέ θέµα: Ἅγιος Κοσµᾶς ὁ Αἰτωλός: Ὁ Ἁγιορείτης Φωτιστής τοῦ Γένους.
3) Διεθνές ἐπιστηµονικό συνέδριο, πού διωργάνωσε ἡ ἱ. µητρόπολη Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας ὅπου καί ἡ γενέτειρα τοῦ ἁγίου στήν αἴθουσα τῆς Χριστιανικῆς Ἑνώσεως Ἀγρινίου (27-28 Δεκεµβρίου 2014) µέ θέµα: Ἅγιος Κοσµᾶς ὁ Αἰτωλός - Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία καί Ἑλληνικόν Γένος.

ΑΘΑΝ. Γ. ΗΛΙΑΣ