Κύριε, δεῖχνε μου τόν Σταυρό Σου

Ὅταν πονῶ,
γιά νά ὑπομένω

Ὅταν ἀσθενῶ,
γιά νά παίρνω δύναμη.


Ὅταν ταράσσομαι,
γιά νά γαληνεύω.


Ὅταν κλονίζομαι,
γιά νά στηρίζομαι.


Ὅταν θλίβομαι,
γιά νά παρηγοροῦμαι.


Ὅταν ἀποτυγχάνω,
γιά νά μήν ἀπελπίζομαι.


Ὅταν ἀδικοῦμαι,
γιά νά συγχωρῶ.

 

Ὅταν κακολογοῦμαι,
γιά νά εὐλογῶ.


Ὅταν ἁμαρτάνω,
γιά νά μετανοῶ.


Κύριε,
δεῖχνε μου πάντα
τόν Σταυρό Σου,
τό ὅπλο τῆς σωτηρίας μου.