"Ἐρωτήσεις καί ἀποκρίσεις ἐκ τῶν ἱερῶν μυστηρίων"

Χρυσοστόμου Κ. Παπαθανασίου ἀρχιμ., Ἐρωτήσεις καί ἀποκρίσεις ἐκ τῶν ἱερῶν μυστηρίων, ἐκδ. «Γρηγόρη», Ἀθήνα 2015, σσ. 120.

Ἀπό τίς ἐκδόσεις «Γρηγόρη», μόλις κυκλοφορήθηκε τό νέο βιβλίο τοῦ Πανοσιολογιωτάτου ἀρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Παπαθανασίου, δρος Νομικῆς καί Θεολογίας, Ἱεροκήρυκος τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τῶν Ἀθηνῶν καί Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Γραφείου τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν μέ τίτλο: «Ἐρωτήσεις καί ἀποκρίσεις ἐκ τῶν ἱερῶν μυστηρίων».

Στό βιβλίο αὐτό ὁ λόγιος κληρικός τῆς Ἐκκλησίας μας παρουσιάζει ἐρωτήσεις καί ἀπορίες πού πραγματικά ἔχουν τεθεῖ ἤ ἀκόμη και τίθενται σχετικά μέ τά ἱερά Μυστήρια καί τήν τέλεση αὐτῶν. Ὁ συγγραφεύς δίδει τίς κατάλληλες ἀπαντήσεις στηριζόμενος στήν Ἁγία Γραφή, τήν ἱερά Παράδοση καί τούς Ἱερούς Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας.

Ἀξίζει πραγματικά νά μελετηθεῖ καί μάλιστα ἀπό ἐκείνους πού προβληματίζονται πάνω στή θεωρία καί πράξη τῶν ἱερῶν Μυστηρίων.


Ε.Δ.