† Ὁ Ἀντιοχείας Ἰγνάτιος ὁ Δ΄

Σέ μιά κρίσιμη συγκυρία γιά τούς χριστιανούς τῆς Συρίας καί γενικότερα γιά τόν χριστιανικό πληθυσμό στόν ἀραβικό κόσμο, ἐκοιμήθη τήν 5η Δεκεμβρίου 2012 ὁ πατριάρχης Ἀντιοχείας κυρός Ἰγνάτιος σέ ἡλικία 92 ἐτῶν, μετά ἀπό ἐγκεφαλικό ἐπεισόδιο πού ὑπέστη. Τοποτηρητής τοῦ θρόνου τῆς Ἀντιοχειανῆς Ἐκκλησίας ὡρίστηκε ὁ μητροπολίτης Βόστρων κ. Σάββας.

Ὁ μακαριστός πατριάρχης κυρός Ἰγνάτιος (κατά κόσμον Ἀγάπιος Hazim) γεννήθηκε τό 1920 στό Mhardey τῆς Συρίας. Ὁ ἀείμνηστος ἐση μείωνε γιά τά παιδικά του χρόνια: «Ὁ πατέρας μου ἦταν δάσκαλος καί ψάλτης τῆς ἐκκλησίας. Τίς Κυριακές πηγαίναμε ὅλοι μαζί στήν ἐκκλησία. Αἰσθανόμασταν σάν νά ἦταν τό σπίτι μας». Ἐσπούδασε Λογοτεχνία στό Ἀμερικανικό Πανεπιστήμιο τῆς Βηρυτοῦ. Τό 1948 ὡς διάκονος μετέβη γιά θεολογικές σπουδές στό Παρίσι, ὅπου ἐφοίτησε στό Ἰνστιτοῦτο Ὀρθοδόξου Θεολογίας «Ἅγιος Σέργιος». Παραλλήλως ἐδίδαξε Ἀραβική Φιλολογία στή Σορβόννη. Τό ἔτος 1953 συνέβαλε στήν ἵδρυση τοῦ Διεθνοῦς Ὀργανισμοῦ Ὀρθοδόξου Νεολαίας «Σύνδεσμος». Ἐκεῖ τό 1961 γνωρίστηκε μέ τόν ἀείμνηστο καθηγητή Νικόλαο Νησιώτη καί μέ τόν τότε διάκονο καί νῦν ἀρχιεπίσκοπο Ἀλβανίας κ.κ. Ἀναστάσιο.
Ἀφοῦ ἐπανέκαμψε στή Μέση Ἀνατολή, ἐχειροτονήθη τό 1961 ἐπίσκοπος Παλμύρας καί διηύθυνε τήν ἀραβόφωνη Ἱερατική Σχολή Balamand, ἡ ὁποία λειτουργοῦσε παρά τήν Τρίπολη τοῦ Λιβάνου. Σ’ αὐτήν ἐδίδασκαν καί διδάσκουν καί ἕλληνες θεολόγοι, κληρικοί καί καθηγητές πανεπιστημίου, τήν ἑλληνική γλώσσα καί θεολογικά μαθήματα. Ἡ σχολή, μερίμνῃ του, ἀναβαθμίστηκε καί λειτουργεῖ σήμερα ὡς Θεολογική Σχολή «Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός», ἀνεγνωρισμένη ὑπό τοῦ Λιβανικοῦ κράτους ὡς Ἀνωτάτη Σχολή. Πολλοί ἑλληνομαθεῖς ἀπόφοιτοί της ἦλθαν στήν Ἑλλάδα γιά νά διευρύνουν τίς θεολογικές τους σπουδές, ἐξεπόνησαν διδακτορικές διατριβές καί σήμερα στελεχώνουν ὡς κληρικοί τό Πατριαρχεῖο Ἀντιοχείας. Ἐπί τῆς πατριαρχίας τοῦ κυροῦ Ἰγνατίου, ἀκόμη, ἄρχισαν νά λειτουργοῦν τό Μπελεμέντιο Ὀρθόδοξο Πανεπιστήμιο, Ἀκαδημίες Καλῶν Τεχνῶν καί Ἱερατικές Σχολές.
Ὁ μακαριστός Προκαθήμενος ἐξελέγη τό 1970 μητροπολίτης Λαοδικείας στή Συρία, ἐνῶ τή 2α Ἰουλίου 1979, εἰς διαδοχήν τοῦ πατριάρχου Ἠλία τοῦ Δ΄, ἐξελέγη 170ός πατριάρχης Ἀντιοχείας καί πάσης Ἀνατολῆς.
Ἀπό τό 1961 ἐκπροσωποῦσε τό Πατριαρχεῖο Ἀντιοχείας στό Παγκόσμιο Συμβούλιο Ἐκκλησιῶν, ἐνῶ τό 1983, ὤν πατριάρχης, ἐξελέγη ὡς ἕνας ἐκ τῶν προέδρων του. Τό 1972 ἵδρυσε μαζί μέ ἄλλους πρωτοπόρους τό Συμβούλιο Ἐκκλησιῶν Μέσης Ἀνατολῆς καί ἀργότερα, ὡς πατριάρχης, ὑπέγραψε διακήρυξη τοῦ Συμβουλίου αὐτοῦ γιά τήν ἀνάπτυξη τοῦ διαχριστιανικοῦ καί διαθρησκειακοῦ διαλόγου μέ στόχο τήν εἰρήνη, τήν καταλλαγή καί τήν κατανόηση.
Ὁ ἀρχιεπίσκοπος Ἀλβανίας κ.κ. Ἀναστάσιος στόν ἐπικήδειο λόγο του, μεταξύ ἄλλων, εἶπε ὅτι ὁ πατριάρχης Ἰγνάτιος «ἔζησε καί ἐποίμανε τήν Ἐκκλησία τῆς Ἀντιοχείας μέσα στήν καρδιά τοῦ μουσουλμανικοῦ κόσμου, σέ περίοδο φοβερῶν ἀναταράξεων πού κορυφώνονται στίς μέρες μας, μέ ἐκπληκτική σύνεση, ἤρεμη ἀποφασιστικότητα καί ἁγιοπνευματική ζωή».
Τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας, πού ἔγινε τήν 9η Δεκεμβρίου στόν ἱ. καθεδρικό ναό Ἁγίου Νικολάου Βηρυτοῦ, προέστη ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, ὁ ὁποῖος ἐξεφώνησε ἐπικήδειο λόγο. Ἔπειτα ἡ σορός τοῦ μακαριστοῦ μετεφέρθη στή Δαμασκό, ὅπου ἐνταφιάσθηκε στήν ἕδρα τοῦ Πατριαρχείου.
Τοῦ ἀοιδίμου πατριάρχου Ἀντιοχείας κυροῦ Ἰγνατίου αἰωνία ἡ μνήμη.

ΑΘΑΝ. Γ. ΗΛΙΑΣ