Γεώργιος Ἀχιλ. Παπαδημητρίου (1928-2014)

Τήν 11η Ὀκτωβρίου 2014 ἐκπλήρωσε τό κοινό χρέος ὁ Γεώργιος Ἀχιλ. Παπαδημητρίου, ἕνα πιστό μέλος τῆς Ἐκκλησίας, τοῦ ὁποίου ὁ βίος, καί δή ἡ εὐεργετική δράση, μπορεῖ νά ἀποτελέσει ὑπόδειγμα-παράδειγμα σέ πολλούς. Γεννήθηκε στόν Βόλο, 28 Δε­κεμ­βρίου 1928. Ὁ πόνος καί ἡ δυστυχία τόν συνόδευσαν ἀπό τήν ἡλικία τῶν 5 ἐτῶν, ὅταν ἔμεινε ὀρφανός ἀπό πατέρα καί ὁ μοναδικός προστάτης θεῖος του κατακρεουργήθηκε, δυστυχῶς ἀπό ἑλληνικά χέρια, κατά τήν Κατοχή. Μέ μεγάλη ἀνέχεια (ἔμενε σ’ ἕνα καμαράκι στόν Μπύθουλα, μέ φῶς ἕνα κερί) σπούδασε χημικός στό Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν. Οἱ δοκιμασίες δέν τόν ἐπηρέασαν. Ἀντίθετα, ἡ θέλησή του χαλυβδωνόταν, τό πνεῦμα του γινόταν ὀξύτερο καί ἡ ψυχή του τρυφερότερη καί ἁγνότερη. Τό βλέμμα του ἦταν στραμμένο πρός τό αἰώνιο καί παρέβλεπε τά χαμηλά καί ἄσχημα. Κι αὐτά ὀφείλονταν, ὅπως ὁμολογοῦσε, στήν ὀρθόδοξη θρησκευτική του πίστη.

Διαβάστε περισσότερα: Γεώργιος Ἀχιλ. Παπαδημητρίου (1928-2014)

† Ὁ Ἀντιοχείας Ἰγνάτιος ὁ Δ΄

Σέ μιά κρίσιμη συγκυρία γιά τούς χριστιανούς τῆς Συρίας καί γενικότερα γιά τόν χριστιανικό πληθυσμό στόν ἀραβικό κόσμο, ἐκοιμήθη τήν 5η Δεκεμβρίου 2012 ὁ πατριάρχης Ἀντιοχείας κυρός Ἰγνάτιος σέ ἡλικία 92 ἐτῶν, μετά ἀπό ἐγκεφαλικό ἐπεισόδιο πού ὑπέστη. Τοποτηρητής τοῦ θρόνου τῆς Ἀντιοχειανῆς Ἐκκλησίας ὡρίστηκε ὁ μητροπολίτης Βόστρων κ. Σάββας.

Διαβάστε περισσότερα: † Ὁ Ἀντιοχείας Ἰγνάτιος ὁ Δ΄