Χριστιανικός τουρισμός στήν Τουρκία

Οἱ Τοῦρκοι ἔχουν πολύ ἀνεπτυγμένο τόν θρη σκευτικό τουρισμό, χάρη βέβαια στά χριστι ανικά μνημεῖα πού κοσμοῦν τόσο τήν Κωνσταντινούπολη, ὅσο καί τά μικρασιατικά παράλια, τόν Εὔξεινο Πόντο, τήν Καππαδοκία... Χάρη σέ ὅλα ὅσα ἄφησαν πίσω τους οἱ Ἕλληνες, πού βάναυσα καί μέ αἷμα ἐκδιώχθηκαν. Αὐτά διαφημίζουν καί μέσα ἀπό αὐτά παίζεται ἕνα τεράστιο οἰκονομικό παιχνίδι.

Διαβάστε περισσότερα: Χριστιανικός τουρισμός στήν Τουρκία

Ὁ ἐπίσκοπος καί ὁ «σκαραβαῖος»

Στή σημερινή Ἑλλάδα τῆς κρίσης πολλοί εἶναι αὐτοί πού συνεχίζουν τόν πολυτελῆ τους βίο μέ δημόσιο χρῆμα, ἀφοῦ τούς ἐπιτρέπεται. Κάποιος ὅμως ποτέ δέν τόν ἄρχισε, ἄν καί θά μποροῦσε. Πρόκειται γιά τόν σεβ. μητροπολίτη Μαντινείας καί Κυνουρίας κ. Ἀλέξανδρο, ὁ ὁποῖος κυκλοφορεῖ μέ τό προσωπικό του αὐτοκίνητο, ἕναν σαρανταπεντάχρονο «σκαραβαῖο ». Αὐτό τό παμπάλαιο Volkswagen εἶναι τό ἐπίσημο αὐτοκίνητο τοῦ ἐπισκόπου, τό ὁδηγεῖ ὁ ἴδιος καί τόν μεταφέρει παντοῦ, ἀκόμη καί στήν Ἱερά Σύνοδο, ὅπου καί ἐξακολουθεῖ νά ἐκπλήσσει ὅσους τόν πρωτογνωρίζουν. 

Διαβάστε περισσότερα: Ὁ ἐπίσκοπος καί ὁ «σκαραβαῖος»

Διακρατικά ἀνταλλάγματα

Συζητήσεις διεξάγονται προκειμένου νά ἀνταλλαγοῦν τά ὀστά τοῦ τσάρου Σαμουήλ, θεωρούμενου ἀπό τούς Βουλγάρους γενάρχη τους, μέ τά πολύτιμα κειμήλια, 400 καί πλέον βυζαντινά χειρόγραφα, εἰκόνες καί ἐκκλησιαστικά σκεύη πού οἱ βουλγαρικές ἀρχές κατοχῆς τό 1918 εἶχαν ἁρπάξει ἀπό τή μονή Εἰκοσιφοινίσσης Παγγαίου. Φέτος συμπληρώνονται 1000 χρόνια ἀπό τόν θάνατο τοῦ «πατριάρχη» τοῦ ἔθνους τους, τσάρου Σαμουήλ, καί εἶναι θέμα τιμῆς γι’ αὐτούς νά ἔχουν στό κράτος τους τά ὀστά τοῦ Σαμουήλ. 

Διαβάστε περισσότερα: Διακρατικά ἀνταλλάγματα