Ὁ ἅγιος Νικόλαος στό Σηµεῖο Μηδέν

   Στίς 19 Ὀκτωβρίου 2014 θεµελιώθηκε ἀπό τόν σεβ. ἀρχιεπίσκοπο Ἀµερικῆς κ. Δηµήτριο ὁ ἱερός ναός τοῦ ἁγίου Νικολάου στό  Σηµεῖο Μηδέν, ἐκεῖ ὅπου πρίν ἀπό 13 χρόνια ἔγινε ἡ τροµοκρατική ἐπίθεση στούς δίδυµους πύργους τοῦ Παγκοσµίου Κέντρου Ἐµπορίου στή Νέα Ὑόρκη. Ὁ σεβ. κ. Δηµήτριος ἐτέλεσε ἁγιασµό γιά τήν ἔναρξη τῶν ἐργασιῶν κατασκευῆς τοῦ ναοῦ - «µνηµείου νίκης τοῦ καλοῦ ἔναντι τοῦ κακοῦ», ὅπως χαρακτηριστικά εἶπε ὁ ἀρχιεπίσκοπος Ἀµερικῆς. Τούς θεµέλιους λίθους τοῦ ναοῦ τοποθέτησαν ἐξέχοντα µέλη τῆς Ὁµογένειας, ἄνθρωποι πού ἐργάστηκαν γιά τήν ἐπίτευξη τοῦ ἱεροῦ σκοποῦ, καθώς καί συγγενεῖς τῶν θυµάτων.
   Τά σχέδια τοῦ ναοῦ ἔγιναν ἀπό τόν διάσηµο ἱσπανό ἀρχιτέκτονα Σαντιάγκο Καλατράβα, ὁ ὁποῖος τόνισε πώς, ὅταν ξεκίνησε νά σχεδιάζει τόν ναό, εἶχε στό µυαλό του τήν Ἁγία Σοφία, πού στή συνείδησή του εἶναι ὁ Παρθενῶνας τῆς Ὀρθοδοξίας. 
   Ἔτσι, µετά ἀπό 13 χρόνια ἕνας «νέος» ἅγιος Νικόλαος θά ξεκουράζει πάλι τούς Νεοϋορκέζους, ἕνα «ἤρεµο νησί στήν καρδιά ἑνός φουρτουνιασµένου ὠκεανοῦ» θά χτιστεῖ καί πάλι.