Ἤχησαν καί πάλι οἱ καμπάνες τοῦ ἁγίου Βουκόλου Σμύρνης

   Μετά ἀπό 92 ὁλόκληρα χρόνια ἤχησαν καί πάλι οἱ καµπάνες τοῦ ἱεροῦ ναοῦ τοῦ ἁγίου Βουκόλου Σµύρνης καλώντας σέ θεία εὐχαριστία, προεξάρχοντος τοῦ σεβ. µητροπολίτου Διοκλείας κ. Καλλίστου Γουέαρ καί συλλειτουργοῦντος τοῦ ἱερατικοῦ προϊσταµένου Σµύρνης κ. Κυρίλλου Συκῆ. Μέ αὐτή τή θεία λειτουργία εὐοδώθηκαν προσπάθειες πολλῶν ἐτῶν τόσο τῶν ἀνθρώπων τοῦ Πατριαρχείου, ὅσο καί τοῦ δηµάρχου Σµύρνης κ. Ἀζίζ Κοντίογλου, ὁ ὁποῖος, ἄν καί µουσουλµάνος, παρέστη στή θεία λειτουργία. Ὁ π. Κύριλλος µάλιστα προσκάλεσε ὅλους τούς πιστούς στίς δύο πατριαρχικές λειτουργίες στίς 6 Φεβρουαρίου 2015 στόν Ἅγιο Βουκόλο καί στίς 10 Φεβρουαρίου στόν Ἅγιο Χαράλαµπο τοῦ Τσεσµέ.
   Ὁ ναός τοῦ ἁγίου Βουκόλου ἦταν ὁ µόνος ναός πού δέν κάηκε κατά τήν καταστροφή τοῦ 1922. Οἱ φθορές ὅµως πού ὑπέστη ἀργότερα ἦταν πολλές, ἀφοῦ χρησιµοποιήθηκε διαδοχικά ὡς ἀποθήκη, αἴθουσα συναυλιῶν κλασικῆς µουσικῆς καί ὄπερας, ἀρχαιολογικό µουσεῖο καί τέλος χῶρος ἀποθήκευσης ἀρχαιοτήτων. Σηµαντικό λοιπόν εἶναι νά θυµίσουµε, ὅτι ὁ ναός ἀποκατεστάθη καί ἀνεκαινίσθη µε ἔξοδα τοῦ δήµου Σµύρνης. Τήν προσφορά του µάλιστα ὁ δήµαρχος θεώρησε ὑποχρέωσή του, ἀφοῦ, ὅταν πρίν ἀπό 15 χρόνια ἡ περιοχή ἐπλήγη ἀπό φοβερούς σεισµούς, οἱ Ἕλληνες ἦταν οἱ πρῶτοι πού ἔσπευσαν νά βοηθήσουν!
   Πολλοί εἶναι αὐτοί πού βλέπουν µέ σκεπτικισµό τά γεγονότα αὐτά καί θεωροῦν ὅτι ὅλα γίνονται γιά οἰκονοµικούς λόγους. Ἐµεῖς πάλι πιστεύουµε, ὅτι ἔστω κι ἔτσι, τό σηµαντικό εἶναι νά ἠχοῦν οἱ καµπάνες στίς ἀλησµόνητες πατρίδες.