Κινεζικές πολιτιστικές εὐαισθησίες

 Ἀπό κατάρρευση κινδύνευε ὁ ἱερός ναός τοῦ ἁγίου Νικολάου Πειραιᾶ. Ὁ οἰκεῖος µητροπολίτης, σεβασµιώτατος κ. Σεραφείµ, προσέτρεξε παντοῦ, χτύπησε τις γνωστές πόρτες, ἀλλά βοήθεια δέν ἦρθε ἀπό πουθενά. Τελικά, τή δαπάνη γιά τήν ὁλική ἀνακαίνιση καί ἀναστήλωση τοῦ ἱεροῦ ναοῦ τοῦ ἁγίου Νικολάου Πειραιῶς ἀνέλαβε ἐξ ὁλοκλήρου ὁ …διευθύνων σύµβουλος τῆς κινεζικῆς COSCO! Δεν πιστεύει στόν Χριστό, θεωρεῖ ὅµως ὅτι, µε τήν πράξη του αὐτή, προστατεύει τήν πολιτιστική κληρονοµιά τῆς χώρας µας.
    Μεγάλη ἡ ἔκπληξη, ἀφοῦ ὁ κινέζος εὐεργέτης εἶναι κοµµουνιστής καί ἄθεος, σύµφωνα µε τά λεγόµενα τοῦ σεβασµιωτάτου κ. Σεραφείµ.
    Μεγαλύτερη ὅµως ἡ ντροπή γιά ὅλο τόν χριστιανικό ἐφοπλιστικό κόσµο πού ἑδράζεται στό λιµάνι, πού ἀδιαφορεῖ γιά τό «σπίτι» τοῦ προστάτη τους ἁγίου Νικολάου, τόν πρῶτο ναό πού βλέπουν τά πληρώµατα τῶν πλοίων τους, ὅταν φτάνουν µε τήν εὐλογία τοῦ ἁγίου ἀσφαλῆ στό λιµάνι.