Οἱ χριστιανοί στό Σουδάν σήμερα

Προστατευμένοι στή σχεδόν ἀμιγῶς χριστιανική χώρα μας, μᾶς φαίνεται ἀπίστευτο κάποιος νά καταδικάζεται σέ θάνατο, ἐπειδή ἀσπάστηκε τόν Χριστιανισμό, κατόπιν διε θνῶν πιέσεων νά αἴρεται ἡ καταδίκη του, νά βρίσκει καταφύγιο σέ διάφορες πρεσβεῖες, νά ὑποφέρει μέ σύγχρονο τρόπο. Καί ὅμως συμβαίνει.

Στό Σουδάν, ἡ νεαρή Μίριαμ Γιαχία Ἰμπραχίμ Ἴσαγκ, μητέρα καί ἔγκυος, μέ σύζυγο Ἀμερικανό σουδανικῆς καταγωγῆς, καταδικάστηκε σέ θάνατο δι’ ἀπαγχονισμοῦ, βάσει τοῦ ἰσλαμικοῦ νόμου πού ἰσχύει στό Σουδάν καί ἀπαγορεύει τήν ἀλλαγή θρησκεύματος. Στή φυλακή, ὅπου κλείστηκε, γέννησε ἀλυσοδεμένη(!) τό δεύτερο παιδί της, ἀφοῦ οἱ ἀρχές ἀρνήθηκαν νά τή μεταφέρουν σέ νοσοκομεῖο. Μετά ἀπό διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ καί Σουδάν, ἀφέθηκε τελικά ἐλεύθερη, γιά νά ξανασυλληφθεῖ στό ἀεροδρόμιο, ὅταν ἀποπειράθηκε νά φύγει ἀπό τή χώρα μαζί μέ τόν ἄνδρα της καί τά δύο της παιδιά. Τελικά φυγαδεύτηκε στήν ἀμερικανική πρεσβεία, ὅπου ὅλη ἡ οἰκογένεια διέμεινε γιά ἕναν περίπου μήνα. Κατόπιν, μέ ἀεροσκάφος τῆς ἰταλικῆς κυβέρνησης ἀνεχώρησαν γιά τή Ρώμη. Τήν οἰκογένεια συνόδευσε ὁ ἰταλός ἀναπληρωτής ὑπουργός Ἐξωτερικῶν, γνώστης τῆς ὑπόθεσης καί ὑποστηρικτής τῆς νεαρῆς χριστιανῆς. Ἀφοῦ παρέμειναν καί ἐκεῖ γιά ἰκανό χρονικό διάστημα, ἀνεχώρησαν, ἐπιτέλους, γιά τίς ΗΠΑ.

Καί ὅλα αὐτά, ἐπειδή μιά Σουδανή, μεγαλωμένη μέ χριστιανικό τρόπο, ἔγινε χριστιανή στόν 21ο αἰώνα στό Σουδάν.

ΕΛ. ΔΙΑΝΕΛΛΑΚΗ