Ὁ ἐπίσκοπος καί ὁ «σκαραβαῖος»

Στή σημερινή Ἑλλάδα τῆς κρίσης πολλοί εἶναι αὐτοί πού συνεχίζουν τόν πολυτελῆ τους βίο μέ δημόσιο χρῆμα, ἀφοῦ τούς ἐπιτρέπεται. Κάποιος ὅμως ποτέ δέν τόν ἄρχισε, ἄν καί θά μποροῦσε. Πρόκειται γιά τόν σεβ. μητροπολίτη Μαντινείας καί Κυνουρίας κ. Ἀλέξανδρο, ὁ ὁποῖος κυκλοφορεῖ μέ τό προσωπικό του αὐτοκίνητο, ἕναν σαρανταπεντάχρονο «σκαραβαῖο ». Αὐτό τό παμπάλαιο Volkswagen εἶναι τό ἐπίσημο αὐτοκίνητο τοῦ ἐπισκόπου, τό ὁδηγεῖ ὁ ἴδιος καί τόν μεταφέρει παντοῦ, ἀκόμη καί στήν Ἱερά Σύνοδο, ὅπου καί ἐξακολουθεῖ νά ἐκπλήσσει ὅσους τόν πρωτογνωρίζουν. 

Ἡ ἄρνηση τοῦ ἐπισκόπου νά ἀκολουθήσει τήν πεπατημένη ἀντανακλᾶται καί στή λοιπή βιοτή καί προσφορά του. Δέν διστάζει νά καλλιεργεῖ τή γῆ, ἐργαζόμενος στά μοναστηριακά κτήματα, ὁδηγώντας ὁ ἴδιος τά δύο τρακτέρ του! Χαρακτηριστικό εἶναι αὐτό πού δήλωσε ὁ σεβασμιώτατος κ. Ἀλέξανδρος στήν ἐφημερίδα Κυριακάτικη Δημοκρατία (11/5/2014): «... θά ἀξιοποιήσω τή γῆ μας. Τά ἀγαθά δέν τά πουλᾶμε, τά χαρίζουμε σέ ὅσους ἔχουν ἀνάγκη μέ τό πρόγραμμα “τό καλάθι τοῦ φτωχοῦ ἀδελφοῦ”. Θά βγάλουμε 5 τόνους πατάτες, φυτέψαμε 2.000 κλήματα, 1.000 στρέμματα βερικοκιές, ἔχουμε ἐλαιῶνα μέ 20.000 δένδρα. Καί τό λάδι τό μαζεύουμε ἐμεῖς, οἱ παπάδες! ... Δέν ἔχουμε ἐξουσία ἐμεῖς, διακονοῦμε, δέν ἐξουσιάζουμε. Ἡ Πολιτεία ἔχει κάνει λάθος, πού νομίζει ὅτι εἴμαστε ἀντίπαλοι... δέν γνωρίζει γιά τήν προσφορά καί τίς θυσίες τῆς Ἐκκλησίας».
Ὁ ἐκλεκτός αὐτός ἐπίσκοπος, πού πρόσφατα συμπλήρωσε 30 χρόνια ἀρχιερατείας, ἀποτελεῖ παράδειγμα γιά τήν κοινωνία μας. Μακάρι καί οἱ πολιτικοί τῆς χώρας μας νά τοῦ ἔμοιαζαν λίγο. Θά ἄλλαζαν πολλά στή χώρα μας.