ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Καλοῦνται τά μέλη τοῦ Συλλόγου «ΑΝΑΠΛΑΣΙΣ» νά προσέλθουν στήν τακτική Γενική Συνέλευση τῶν μελῶν τοῦ Συλλόγου, ἡ ὁποία θά πραγματοποιηθεῖ τήν 16ηΦεβρουαρίου 2016, ἡμέρα Τρίτη καί ὥρα 19:00 μ.μ., στά γραφεῖα τοῦ Συλλόγου (Ἰουλιανοῦ 17 καί Μαυρομματαίων, 3οςὄροφος).

Σέ περίπτωση μή ἐπιτεύξεως ἀπαρτίας στήν πρώτη Συνέλευση, ὅπως συνήθως συμβαίνει, ἡ Συνέλευση θά πραγματοποιηθεῖ μετά μίαν ἑβδομάδα, ἤτοι τήν 23ηΦεβρουαρίου 2016στίς 17:00 μ.μ. στό κτήριο «Κωστῆς Παλαμᾶς» (Ἀκαδημίας 48 & Σίνα).

 

            Θ έ μ α τ α

  1. Ἔκθεση πεπραγμένων ὑπό τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἔτους 2015
  2. Ἀπολογισμός ἐσόδων καί ἐξόδων έτους 2015
  3. Ἔκθεση Ἐξελεγκτικῆς Ἐπιτροπῆς διαχειρίσεως ἔτους 2015
  4. Προϋπολογισμός τοῦ ἔτους 2016
  5. Ἐκλογή μελῶν Ἐξελεγκτικῆς Ἐπιτροπῆς γιά τό ἔτος 2016
  6. Ἐκλογή Εἰδικοῦ Γραμματέως καί τριῶν ἀναπληρωματικῶν μελῶν τοῦ Δ.Σ
  7. Συζήτηση ἐπί θεμάτων τοῦ Συλλόγου

 

 

                                                                                  Ὁ Πρόεδρος τοῦ Δ.Σ.

                                                                                   π. Γεώργιος Κανάκης