Νέοι μητροπολίτες στήν ἑλλαδική Ἐκκλησία

   Κατά τήν τακτική συνεδρία τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τῆς 9ης Ὀκτωβρίου 2015 ἐξελέγησαν δύο νέοι μητροπολίτες: Κεφαλληνίας ὁ πανοσιολογιώτατος ἀρχιμανδρίτης κ. Δημήτριος Ἀργυρός καί Τρίκκης καί Σταγῶν ὁ πανοσιολογιώτατος ἀρχιμανδρίτης κ. Χρυσόστομος Νάσης.
   Ὁ νέος μητροπολίτης Κεφαλληνίας κ. Δημήτριος (κατά κόσμον Σπυρίδων -Ἰωάννης Ἀργυρός) γεννήθηκε στό Φτερνό Λευκάδος τό 1958. Τό 1982 εἰσήχθη στή Θεολογική Σχολή τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ἐνῶ καθ’ ὅλη τή διάρκεια τῆς τετραετοῦς φοίτησής του ἐλάμβανε ὑποτροφία ἀπό τό ΙΚΥ. Κατά τά ἔτη 1986 ἕως 1991 πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στό Pontificio Instituto di Archeologia Cristiana, μέ ἐξειδίκευση στήν Παλαιοχριστιανική Ἀρχαιολογία καί Τέχνη καί ἀκολούθως ἀναγορεύθηκε διδάκτωρ στή Χριστιανική ἀρχαιολογία καί Τέχνη, ἐνῶ ἔλαβε μεταπτυχιακό Δίπλωμα καί στήν Ἐκκλησιαστική Ἱστορία (Pontificio Intituto Orientale). Ἐπίσης εἶναι πτυχιοῦχος τοῦ τμήματος Ἱστορίας καί Ἀρχαιολογίας τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων.
   Ἐκάρη μοναχός στίς 23 Δεκεμβρίου 1980, χειροτονήθηκε διάκονος στίς 25 Δεκεμβρίου 1980 καί πρεσβύτερος στίς 26 Φεβρουαρίου 1987 ἀπό τόν μακαριστό μητροπολίτη Ἰωαννίνων κυρό Θεόκλητο. Διετέλεσε ἱεροκήρυκας τῆς ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων, διευθυντής τῆς Ἀνωτέρας Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς Βελλᾶ (1993-2007) καί πρόεδρος τῆς Διοικούσης Ἐπιτροπῆς τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Βελλᾶ ἀπό τό 2007 ἕως σήμερα, ἐνῶ τό 2008 ἐξελέγη ἀναπληρωτής καθηγητής τῆς Χριστιανικῆς καί Βυζαντινῆς Ἀρχαιολογίας στήν ἴδια Ἀκαδημία.
   Ὁ νέος μητροπολίτης Τρίκκης καί Σταγῶν κ. Χρυσόστομος (κατά κόσμον Γεώργιος Νάσης) γεννήθηκε στήν Πάτρα στίς 30 Ἰανουαρίου 1975. Εἶναι πτυχιοῦχος τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Θεσσαλονίκης, τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθώς καί τῆς Ἀγγλικῆς Γλώσσας.
   Ἐκάρη μοναχός στίς 18 Ὀκτωβρίου 1999, χειροτονήθηκε διάκονος στίς 20 Ὀκτωβρίου 1999 καί πρεσβύτερος καί ἀρχιμανδρίτης στίς 5 Ὀκτωβρίου 2000 ἀπό τόν ἀείμνηστο μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κυρό Παντελεήμονα Β' (Χρυσοφάκη). Διετέλεσε γραμματεύς καί διευθυντής τῆς οἰκονομικῆς ὑπηρεσίας τῆς ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης καί διευθυντής τοῦ φοιτητικοῦ ἐκκλησιαστικοῦ οἰκοτροφείου «Ἅγιος Ἀνώνιος», καθώς καί ἱερατικῶς προϊστάμενος στόν ἱερό ναό τῆς Ἁγίας Μαρίνης Ἄνω Τούμπας. Πρωτοσύγκελλος τῆς ἱερᾶς μητροπόλεως Τρίκκης καί Σταγῶν διορίσθηκε τήν 1η Σεπτεμβρίου 2014.
   Οἱ χειροτονίες τῶν νέων μητροπολιτῶν κ.κ. Δημητρίου καί Χρυσοστόμου ἐτελέσθησαν στίς 10 καί 11 Ὀκτωβρίου 2015 ἀντιστοίχως, στόν ἱερό ναό τοῦ Ἁγίου Διονυσίου Ἀρεοπαγίτου.