Νέοι μητροπολίτες στήν ἑλλαδική Ἐκκλησία

Κατά τή συνεδρία τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τῆς 10ης Ὀκτωβρίου 2014 ἐξελέγησαν 3 νέοι µητροπολίτες: Γρεβενῶν ὁ πανοσιολ. ἀρχιµανδρίτης κ. Δαυΐδ Τζιουµάκας, Μεγάρων καί Σαλαµῖνος ὁ πανοσιολ. ἀρχιµανδρίτης κ. Κωνσταντῖνος Γιακουµάκης, καί Νέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας ὁ θεοφ. ἐπίσκοπος Διαυλείας κ. Γαβριήλ Παπανικολάου. Ἐπίσης ἐξελέγησαν: βοηθός ἐπίσκοπος τῆς ἱ. µητροπόλεως Πατρῶν, µέ τόν τίτλο τῆς πάλαι ποτέ διαλαµψάσης ἐπισκοπῆς Κερνίτσης, ὁ πανοσιολ. ἀρχιµανδρίτης κ. Χρύσανθος Στελλᾶτος, καί βοηθός ἐπίσκοπος τῆς ἱ. ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, µέ τόν τίτλο τῆς πάλαι ποτέ διαλαµψάσης ἐπισκοπῆς Μεθώνης, ὁ πανοσιολ. ἀρχιµανδρίτης κ. Κλήµης Κοτσοµύτης, ὁ ὁποῖος τοποθετήθηκε στή θέση τοῦ ἀρχιγραµµατέως τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου.


Ὁ νέος µητροπολίτης Γρεβενῶν κ. Δαυΐδ γεννήθηκε στό Λιτόχωρο Πιερίας τό 1958. Εἶναι πτυχιοῦχος τῆς Παιδαγωγικῆς Ἀκαδηµίας Λαρίσης καί τοῦ Ποιµαντικοῦ Τµήµατος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης. Ἐργάστηκε ὡς διδάσκαλος στήν ἰδιωτική ἐκπαίδευση.
Τό 1980 ἐκάρη µοναχός στήν ἱ. µονή Ἁγίας Θεοδώρας Θεσσαλονίκης. Τό ἴδιο ἔτος χειροτονήθηκε διάκονος καί τό 1983 πρεσβύτερος. Ὑπηρέτησεν ὡς ἡγουµενοσύµβουλος τῆς ὡς ἄνω µονῆς (1980-92) καί ὡς προϊστάµενος τοῦ ἱ. ναοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόµου Θεσσαλονίκης (1983-2014), ὅπου ἀνέπτυξε ἀξιόλογο πνευµατικό καί ποιµαντικό ἔργο. Ἀπό τό 2004 διετέλεσε διευθυντής τοῦ γενικοῦ φιλοπτώχου ταµείου τῆς ἱ. µητροπόλεως Θεσσαλονίκης καί ἀπό τό 2010 ἀνέλαβε τά καθήκοντα τοῦ γενικοῦ ἀρχιερατικοῦ ἐπιτρόπου καί τοῦ καθηγουµένου τῆς ἱ. µονῆς Ἁγίας Θεοδώρας Θεσσαλονίκης.

νέος µητροπολίτης Μεγάρων καί Σαλαµῖνος κ. Κωνσταντῖνος γεννήθηκε στήν Κρήτη τό 1960. Ἀνδρώθηκε στόν Πειραιᾶ, ὅπου εἶχε πνευµατικό πατέρα τόν ἀείµνηστο ἀρχιµανδρίτη καί προηγούµενο τῆς ἱ. µονῆς Ἀσωµάτων Πετράκη Χριστοφόρο Παπαδόπουλο. Εἶναι πτυχιοῦχος τῆς Ἀνωτέρας Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν καί τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Presov (Σλοβακίας).
Τό 1983 χειροτονήθηκε διάκονος καί τό 1986 πρεσβύτερος. Ὑπηρέτησε ὡς ἐφηµέριος, ἱεροκήρυκας καί πνευµατικός στόν ἱ. ναό Ἁγίας Αἰκατερίνης Πετραλώνων.
Ἐχρηµάτισε εἰσηγητής παρά τῷ πρωτοσυγκέλλῳ, διευθυντής τοµέων τῆς ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καί γραµµατεύς τῆς ἱ. µονῆς Ἀσωµάτων Πετράκη. Ἀπό τό 1995 ὑπηρέτησε ὡς γραµµατεύς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, βιβλιοθηκάριος, κωδικογράφος, καί ἀπό τό 2006 στό ἰδιαίτερο γραφεῖο τοῦ Μακ. Ἀρχιεπισκόπου παρά τῇ Ἱερᾷ Συνόδῳ


Ὁ νέος µητροπολίτης Νέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας κ. Γαβριήλ γεννήθηκε στό Μοσχάτο Ἀττικῆς τό 1976. Εἶναι πτυχιοῦχος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν. Τό 2001 ἔλαβε ἀπό τή Θεολογική Σχολή Fribourg τῆς Ἑλβετίας δίπλωµα µεταπτυχιακῶν σπουδῶν. Ὁµιλεῖ τήν Ἀγγλική καί Γαλλική. Ὑπηρέτησε ὡς θεολόγος καθηγητής στό Ἀµερικανικό Κολλέγιο Ἀθηνῶν.
Τό 1996 χειροτονήθηκε διάκονος καί τό 2002 πρεσβύτερος. Ὑπηρέτησε ὡς ἐφηµέριος στόν ἱ. ναό Ἁγίας Μαρίνης Θησείου καί ὡς πρωτοσύγκελλος τῆς ἱ. ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν (2009-11). Στίς 9 Ὀκτωβρίου 2011 χειροτονήθηκε βοηθός ἐπίσκοπος Διαυλείας καί διορίστηκε ἀρχιγραµµατεύς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.
Διετέλεσε συνεργάτης τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Διορθοδόξων καί Διαχριστιανικῶν Σχέσεων (2004-08) καί ἐκπρόσωπος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στό γραφεῖο τοῦ ἐπιτρόπου ἐπί Κοινωνικῶν Θεµάτων τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς (2004). Ἐξεπροσώπησε τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος σέ πολλά διαχριστιανικά συνέδρια.

Ὁ θεοφ. ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Κλήµης γεννήθηκε στήν Αἴπεια Μεσσηνίας τό 1954. Εἶναι πτυχιοῦχος τῆς Θεολογικῆς καί τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς (Τµῆµα Βυζαντινῶν καί Νεοελληνικῶν Σπουδῶν) Ἀθηνῶν. Μετεκπαιδεύτηκε ἐπί τετραετία στή Βυζαντινή Φιλολογία στό Πανεπιστήµιο Μονάχου.
Τό 1982 ἐκάρη µοναχός στήν ἱ. µονή Σαγµατᾶ. Τό ἴδιο ἔτος χειροτονήθηκε διάκονος καί τό 1985 πρεσβύτερος. Τό 1982 διορίστηκε ἱεροκήρυκας τῆς ἱ. µητροπόλεως Θηβῶν καί Λεβαδείας. Συνέβαλε στήν ἐπιµόρφωση τῶν νέων κληρικῶν καί ἐξέδιδε τή µηνιαία ἐφηµερίδα τῆς ἱ. µητροπόλεως Ἐκκλησιαστική Μαρτυρία.
Τόν Ἰανουάριο 1999 µετατέθηκε στήν ἱ. ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν καί διορίστηκε προϊστάµενος τοῦ ἱ. ναοῦ Προφήτου Ἠλιοῦ Παγκρατίου, ὅπου συνέβαλε στήν ἀνέγερση πνευµατικοῦ κέντρου καί ἀνέπτυξε πλούσια ποιµαντική δραστηριότητα. Συγχρόνως ὑπηρέτησε (1999-2014) στήν Ἱερά Σύνοδο ὡς γραµµατεύς τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκπαιδεύσεως καί τῶν Εἰδικῶν Συνοδικῶν Ἐπιτροπῶν Χριστιανικῶν Μνηµείων καί Πολιτιστικῆς Ταυτότητος, ἀπό τό 2008 ὡς β΄γραµµατεύς καί ἔπειτα ὡς α΄ γραµµατεύς - πρακτικογράφος.


Ὁ θεοφ. ἐπίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος γεννήθηκε στά Καµπιτσάτα Κεφαλληνίας τό 1952. Εἶναι πτυχιοῦχος τῆς Ἀνωτέρας Ἱερατικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης καί τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν. Ὑπηρέτησε ὡς θεολόγος καθηγητής στή Μέση Ἐκπαίδευση.
Ἐκάρη µοναχός στήν ἱ. µονή Παναγίας Γηροκοµητίσσης Πατρῶν. Τό 1975 χειροτονήθηκε διάκονος καί τό 1982 πρεσβύτερος. Ὑπηρέτησε ὡς προϊστάµενος τοῦ ἱ. ναοῦ Ἁγίου Νεκταρίου Πατρῶν. Προσέφερε τίς ὑπηρεσίες του στήν ἱερά µητρόπολη Πατρῶν ὡς ὑπεύθυνος τοῦ οἰκοτροφείου τῆς ἱερατικῆς σχολῆς, ὡς διευθυντής τῶν Μ.Μ.Ε., ὑπεύθυνος τοῦ Γραφείου Νεότητος, πνευµατικός καί ἐφηµέριος τοῦ ΑΤΕΙ Πατρῶν καί ἀρχιερατικός ἐπίτροπος Μεσσάτιδος.
Ἔλαβε τό παράσηµο τοῦ Ἁγίου Σάββα τοῦ Πατριαρχείου Σερβίας γιά τή συµµετοχή του σέ ἀνθρωπιστικές ἀποστολές.


ΑΘΑΝ. Γ. ΗΛΙΑΣ