Οὐρανός καί Γῆ. Ἡ τέχνη τοῦ Βυζαντίου ἀπό ἑλληνικές συλλογές

Τά ἐγκαίνια τῆς ἔκθεσης µέ θέµα: «Οὐρανός καί Γῆ. Ἡ τέχνη τοῦ Βυζαντίου ἀπό ἑλληνικές συλλογές» πραγµατοποιήθηκαν στίς 27 Σεπτεµβρίου 2014 στό Art Institute τοῦ Chicago. Τήν ἔκθεση διωργάνωσαν τό ὑπουργεῖο Πολιτισµοῦ καί Ἀθλητισµοῦ καί τό Μουσεῖο Μπενάκη. Στήν ἔκθεση παρουσιάζονται 63 ἀντιπροσωπευτικά ἔργα καί συνοδευτικά ἀντικείµενα τοῦ Βυζαντίου. Σηµειωτέον, ὅτι τό Art Institute τοῦ Chicago εἶναι ὁ τρίτος σταθµός τῆς συγκεκριµένης ἔκθεσης, µέ πρῶτο τήν Ἐθνική Πινακοθήκη τῆς Οὐάσινγκτον (Ὀκτώβριος 2013 - Μάρτιος 2014) καί δεύτερο τή βίλλα Getty τοῦ Jan Paul Getty Museum στό Μαλιµπού τοῦ Λός Ἄντζελες (Ἀπρίλιος - Αὔγουστος 2014).