Ἐπίσκεψη τοῦ Πάπα Φραγκίσκου στό Φανάρι

Τήν Κωνσταντινούπολη ἐπεσκέφθη ὁ Πάπας Φραγκίσκος στίς 29 καί 30 Νοεμβρίου 2014, ἐπίσημα προσκεκλημένος στόν Πατριαρχικό Οἶκο ἀπό τόν Παναγιώτατο Οἰκουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαῖο. Τόν Πάπα Φραγκίσκο ὑποδέχθηκε στό ἀεροδρόμιο τῆς Κωνσταντινούπολης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, συνοδευόμενος ἀπό τούς μητροπολίτες Περγάμου κ. Ἰωάννη καί Ἀμερικῆς κ. Δημήτριο.

Στή συνέχεια, ὁ Πάπας κατευθύνθηκε στήν παλαιά Πόλη καί τόν ναό τῆς Ἁγίας Σοφίας καθώς καί στό Μπλέ Τζαμί. Τό μεσημέρι ἐτέλεσε θεία Λειτουργία στόν ρωμαιοκαθολικό Ναό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, στήν ὁποία παρέστη καί ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης, ἐνῶ τό ἀπόγευμα τελέστηκε δοξολογία στόν Πατριαρχικό Ναό τοῦ Ἁγίου Γεωργίου. Ἀπευθυνόμενος, στόν Πάπα Φραγκίσκο ὁ Πατριάρχης τόνισε ὅτι ἡ ἔλευση τοῦ Πάπα «μαρτυρεῖ τή βούληση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρώμης νά συνεχιστεῖ ἡ σταθερά πορεία πρός ἀποκατάσταση τῆς πλήρους κοινωνίας μεταξύ τῶν Ἐκκλησιῶν». Ὁ Πάπας Φραγκίσκος στήν ἀντιφώνησή του ἐξέφρασε τίς ἐγκάρδιες εὐχαριστίες του γιά τήν ἀδελφική ὑποδοχή πού τοῦ ἐπεφύλαξε ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης. Στή συνέχεια οἱ δυό προκαθήμενοι κατευθύνθηκαν στόν Πατριαρχικό Οἶκο, ὅπου ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης δώρισε στόν Πάπα εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Γεωργίου πού ἁγιογραφήθηκε στό Ἅγιον Ὄρος, ἐνῶ ὁ Πάπας τοῦ προσέφερε ὡς δῶρα ἕνα ἀντίγραφο ἑλληνικοῦ χειρογράφου τοῦ 11ου αἰώνα, τό πρωτότυπο τοῦ ὁποίου εἶναι ἀποθησαυρισμένο στή Βιβλιοθήκη τοῦ Βατικανοῦ, καθώς καί ἕνα ἀντίγραφο ψηφιδωτοῦ μέ τήν παράσταση τοῦ Χριστοῦ, πού κοσμοῦσε τόν 9ο αἰῶνα τόν ναό τοῦ Ἁγίου Πέτρου, στή Ρώμη. Ἡ ἐπίσκεψη τοῦ προκαθημένου τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο κορυφώθηκε τό πρωί τῆς Κυριακῆς, μέ τήν παρουσία του στήν πατριαρχική θεία Λειτουργία γιά τή θρονική ἑορτή τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα, ἱδρυτῆ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινούπολης. Στήν πανηγυρική πατριαρχική θεία Λειτουργία προεξῆρχε ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης καί συμμετεῖχαν τά μέλη τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου. Ἀμέσως μετά, στήν Αἴθουσα τοῦ Θρόνου, ὁ Πάπας Φραγκίσκος καί ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ὑπέγραψαν κοινή Διακήρυξη.