Ἐπίσκεψη τοῦ Πατριάρχου Ἀντιοχείας στήν Ἑλλαδική Ἐκκλησία

Τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἐπεσκέφθη ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἀντιοχείας κ.κ. Ἰωάννης ἀπό 23 ἕως 27 Ὀκτωβρίου 2014. Τόν Μακαριώτατο ὑπεδέχθησαν ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμος, οἱ σεβασμιώτατοι μητροπολίτες Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς κ. Νικόλαος καί Περιστερίου κ. Χρυσόστομος, ὁ πρέσβυς τοῦ Λιβάνου καί πολλοί ἐκκλησιαστικοί καί κρατικοί ὑπηρεσιακοί παράγοντες.

Ὁ Μακαριώτατος κ. Ἰωάννης ἐπισκέφθηκε τόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν κ. Ἱερώνυμο, τόν ἱερό βράχο τοῦ Ἀρείου Πάγου, τή Μ.Κ.Ο. «Ἀποστολή», τήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἡ ὁποία κατά τή συνεδρίασή της τόν παρασημοφόρησε. Ὁ Πατριάρχης Ἀντιοχείας ἔλαβε μέρος σέ κοινή σύσκεψη τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, μελῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Διορθοδόξων καί Διαχριστιανικῶν Σχέσεων. Ἀκολούθως, οἱ Μακαριώτατοι κ. Ἰωάννης καί κ. Ἱερώνυμος συναντήθηκαν μέ τόν Πρόεδρο τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας κ. Παπούλια, ἐνῶ τό ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας ξεναγήθηκαν στό νέο Μουσεῖο τῆς Ἀκροπόλεως τῶν Ἀθηνῶν. Τήν ἑπομένη ἡμέρα ἐπεσκέφθησαν τό ἱερό προσκύνημα τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ρώσου στήν Εὔβοια. Τήν Κυριακή 26 Ὀκτωβρίου ἐτελέσθη Πατριαρχική καί Συνοδική θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό τοῦ Ἁγίου Δημητρίου τοῦ ὁμωνύμου δήμου. Ἀκολούθως, ὁ Πατριάρχης ἐπεσκέφθη τόν ξενῶνα Ἀσυνοδεύτων Ἀνηλίκων «Ἑστία» τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν. Τήν ἑπομένη ἡμέρα ὁ κ. Ἰωάννης ἐπεσκέφθη τόν Πρωθυπουργό τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως κ. Ἀ. Σαμαρᾶ. Τό ἀπόγευμα τῆς 27ης Ὀκτωβρίου ὁ Πατριάρχης καί ἡ συνοδεία του ἀνεχώρησαν γιά τή Θεσσαλονίκη, τό Ἅγιον Ὄρος, τίς ἱερές Μητροπόλεις Βεροίας καί Ἀλεξανδρουπόλεως καί τήν ἱερά μονή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου στήν Ὁρμύλια Χαλκιδικῆς. Τήν Κυριακή, 9 Νοεμβρίου, ὁ Μακαριώτατος κ. Ἰωάννης καί ἡ συνοδεία του, ἀφοῦ πρῶτα ἐπεσκέφθησαν τίς Μητροπόλεις Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς καί Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ, ἀνεχώρησαν γιά τόν Λίβανο.