ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Καλοῦνται τά μέλη τοῦ Συλλόγου «ΑΝΑΠΛΑΣΙΣ» νά προσέλθουν στήν τακτική Γενική Συνέλευση τῶν μελῶν τοῦ Συλλόγου, ἡ ὁποία θά πραγματοποιηθεῖ τήν 16ηΦεβρουαρίου 2016, ἡμέρα Τρίτη καί ὥρα 19:00 μ.μ., στά γραφεῖα τοῦ Συλλόγου (Ἰουλιανοῦ 17 καί Μαυρομματαίων, 3οςὄροφος).

Σέ περίπτωση μή ἐπιτεύξεως ἀπαρτίας στήν πρώτη Συνέλευση, ὅπως συνήθως συμβαίνει, ἡ Συνέλευση θά πραγματοποιηθεῖ μετά μίαν ἑβδομάδα, ἤτοι τήν 23ηΦεβρουαρίου 2016στίς 17:00 μ.μ. στό κτήριο «Κωστῆς Παλαμᾶς» (Ἀκαδημίας 48 & Σίνα).

 

            Θ έ μ α τ α

  1. Ἔκθεση πεπραγμένων ὑπό τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἔτους 2015
  2. Ἀπολογισμός ἐσόδων καί ἐξόδων έτους 2015
  3. Ἔκθεση Ἐξελεγκτικῆς Ἐπιτροπῆς διαχειρίσεως ἔτους 2015
  4. Προϋπολογισμός τοῦ ἔτους 2016
  5. Ἐκλογή μελῶν Ἐξελεγκτικῆς Ἐπιτροπῆς γιά τό ἔτος 2016
  6. Ἐκλογή Εἰδικοῦ Γραμματέως καί τριῶν ἀναπληρωματικῶν μελῶν τοῦ Δ.Σ
  7. Συζήτηση ἐπί θεμάτων τοῦ Συλλόγου

 

 

                                                                                  Ὁ Πρόεδρος τοῦ Δ.Σ.

                                                                                   π. Γεώργιος Κανάκης

 

Νέοι μητροπολίτες στήν ἑλλαδική Ἐκκλησία

   Κατά τήν τακτική συνεδρία τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τῆς 9ης Ὀκτωβρίου 2015 ἐξελέγησαν δύο νέοι μητροπολίτες: Κεφαλληνίας ὁ πανοσιολογιώτατος ἀρχιμανδρίτης κ. Δημήτριος Ἀργυρός καί Τρίκκης καί Σταγῶν ὁ πανοσιολογιώτατος ἀρχιμανδρίτης κ. Χρυσόστομος Νάσης.
   Ὁ νέος μητροπολίτης Κεφαλληνίας κ. Δημήτριος (κατά κόσμον Σπυρίδων -Ἰωάννης Ἀργυρός) γεννήθηκε στό Φτερνό Λευκάδος τό 1958. Τό 1982 εἰσήχθη στή Θεολογική Σχολή τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ἐνῶ καθ’ ὅλη τή διάρκεια τῆς τετραετοῦς φοίτησής του ἐλάμβανε ὑποτροφία ἀπό τό ΙΚΥ. Κατά τά ἔτη 1986 ἕως 1991 πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στό Pontificio Instituto di Archeologia Cristiana, μέ ἐξειδίκευση στήν Παλαιοχριστιανική Ἀρχαιολογία καί Τέχνη καί ἀκολούθως ἀναγορεύθηκε διδάκτωρ στή Χριστιανική ἀρχαιολογία καί Τέχνη, ἐνῶ ἔλαβε μεταπτυχιακό Δίπλωμα καί στήν Ἐκκλησιαστική Ἱστορία (Pontificio Intituto Orientale). Ἐπίσης εἶναι πτυχιοῦχος τοῦ τμήματος Ἱστορίας καί Ἀρχαιολογίας τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων.
   Ἐκάρη μοναχός στίς 23 Δεκεμβρίου 1980, χειροτονήθηκε διάκονος στίς 25 Δεκεμβρίου 1980 καί πρεσβύτερος στίς 26 Φεβρουαρίου 1987 ἀπό τόν μακαριστό μητροπολίτη Ἰωαννίνων κυρό Θεόκλητο. Διετέλεσε ἱεροκήρυκας τῆς ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων, διευθυντής τῆς Ἀνωτέρας Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς Βελλᾶ (1993-2007) καί πρόεδρος τῆς Διοικούσης Ἐπιτροπῆς τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Βελλᾶ ἀπό τό 2007 ἕως σήμερα, ἐνῶ τό 2008 ἐξελέγη ἀναπληρωτής καθηγητής τῆς Χριστιανικῆς καί Βυζαντινῆς Ἀρχαιολογίας στήν ἴδια Ἀκαδημία.
   Ὁ νέος μητροπολίτης Τρίκκης καί Σταγῶν κ. Χρυσόστομος (κατά κόσμον Γεώργιος Νάσης) γεννήθηκε στήν Πάτρα στίς 30 Ἰανουαρίου 1975. Εἶναι πτυχιοῦχος τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Θεσσαλονίκης, τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθώς καί τῆς Ἀγγλικῆς Γλώσσας.
   Ἐκάρη μοναχός στίς 18 Ὀκτωβρίου 1999, χειροτονήθηκε διάκονος στίς 20 Ὀκτωβρίου 1999 καί πρεσβύτερος καί ἀρχιμανδρίτης στίς 5 Ὀκτωβρίου 2000 ἀπό τόν ἀείμνηστο μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κυρό Παντελεήμονα Β' (Χρυσοφάκη). Διετέλεσε γραμματεύς καί διευθυντής τῆς οἰκονομικῆς ὑπηρεσίας τῆς ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης καί διευθυντής τοῦ φοιτητικοῦ ἐκκλησιαστικοῦ οἰκοτροφείου «Ἅγιος Ἀνώνιος», καθώς καί ἱερατικῶς προϊστάμενος στόν ἱερό ναό τῆς Ἁγίας Μαρίνης Ἄνω Τούμπας. Πρωτοσύγκελλος τῆς ἱερᾶς μητροπόλεως Τρίκκης καί Σταγῶν διορίσθηκε τήν 1η Σεπτεμβρίου 2014.
   Οἱ χειροτονίες τῶν νέων μητροπολιτῶν κ.κ. Δημητρίου καί Χρυσοστόμου ἐτελέσθησαν στίς 10 καί 11 Ὀκτωβρίου 2015 ἀντιστοίχως, στόν ἱερό ναό τοῦ Ἁγίου Διονυσίου Ἀρεοπαγίτου.
 

Νέοι μητροπολίτες στήν ἑλλαδική Ἐκκλησία

Κατά τή συνεδρία τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τῆς 10ης Ὀκτωβρίου 2014 ἐξελέγησαν 3 νέοι µητροπολίτες: Γρεβενῶν ὁ πανοσιολ. ἀρχιµανδρίτης κ. Δαυΐδ Τζιουµάκας, Μεγάρων καί Σαλαµῖνος ὁ πανοσιολ. ἀρχιµανδρίτης κ. Κωνσταντῖνος Γιακουµάκης, καί Νέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας ὁ θεοφ. ἐπίσκοπος Διαυλείας κ. Γαβριήλ Παπανικολάου. Ἐπίσης ἐξελέγησαν: βοηθός ἐπίσκοπος τῆς ἱ. µητροπόλεως Πατρῶν, µέ τόν τίτλο τῆς πάλαι ποτέ διαλαµψάσης ἐπισκοπῆς Κερνίτσης, ὁ πανοσιολ. ἀρχιµανδρίτης κ. Χρύσανθος Στελλᾶτος, καί βοηθός ἐπίσκοπος τῆς ἱ. ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, µέ τόν τίτλο τῆς πάλαι ποτέ διαλαµψάσης ἐπισκοπῆς Μεθώνης, ὁ πανοσιολ. ἀρχιµανδρίτης κ. Κλήµης Κοτσοµύτης, ὁ ὁποῖος τοποθετήθηκε στή θέση τοῦ ἀρχιγραµµατέως τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου.


Ὁ νέος µητροπολίτης Γρεβενῶν κ. Δαυΐδ γεννήθηκε στό Λιτόχωρο Πιερίας τό 1958. Εἶναι πτυχιοῦχος τῆς Παιδαγωγικῆς Ἀκαδηµίας Λαρίσης καί τοῦ Ποιµαντικοῦ Τµήµατος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης. Ἐργάστηκε ὡς διδάσκαλος στήν ἰδιωτική ἐκπαίδευση.
Τό 1980 ἐκάρη µοναχός στήν ἱ. µονή Ἁγίας Θεοδώρας Θεσσαλονίκης. Τό ἴδιο ἔτος χειροτονήθηκε διάκονος καί τό 1983 πρεσβύτερος. Ὑπηρέτησεν ὡς ἡγουµενοσύµβουλος τῆς ὡς ἄνω µονῆς (1980-92) καί ὡς προϊστάµενος τοῦ ἱ. ναοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόµου Θεσσαλονίκης (1983-2014), ὅπου ἀνέπτυξε ἀξιόλογο πνευµατικό καί ποιµαντικό ἔργο. Ἀπό τό 2004 διετέλεσε διευθυντής τοῦ γενικοῦ φιλοπτώχου ταµείου τῆς ἱ. µητροπόλεως Θεσσαλονίκης καί ἀπό τό 2010 ἀνέλαβε τά καθήκοντα τοῦ γενικοῦ ἀρχιερατικοῦ ἐπιτρόπου καί τοῦ καθηγουµένου τῆς ἱ. µονῆς Ἁγίας Θεοδώρας Θεσσαλονίκης.

νέος µητροπολίτης Μεγάρων καί Σαλαµῖνος κ. Κωνσταντῖνος γεννήθηκε στήν Κρήτη τό 1960. Ἀνδρώθηκε στόν Πειραιᾶ, ὅπου εἶχε πνευµατικό πατέρα τόν ἀείµνηστο ἀρχιµανδρίτη καί προηγούµενο τῆς ἱ. µονῆς Ἀσωµάτων Πετράκη Χριστοφόρο Παπαδόπουλο. Εἶναι πτυχιοῦχος τῆς Ἀνωτέρας Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν καί τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Presov (Σλοβακίας).
Τό 1983 χειροτονήθηκε διάκονος καί τό 1986 πρεσβύτερος. Ὑπηρέτησε ὡς ἐφηµέριος, ἱεροκήρυκας καί πνευµατικός στόν ἱ. ναό Ἁγίας Αἰκατερίνης Πετραλώνων.
Ἐχρηµάτισε εἰσηγητής παρά τῷ πρωτοσυγκέλλῳ, διευθυντής τοµέων τῆς ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καί γραµµατεύς τῆς ἱ. µονῆς Ἀσωµάτων Πετράκη. Ἀπό τό 1995 ὑπηρέτησε ὡς γραµµατεύς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, βιβλιοθηκάριος, κωδικογράφος, καί ἀπό τό 2006 στό ἰδιαίτερο γραφεῖο τοῦ Μακ. Ἀρχιεπισκόπου παρά τῇ Ἱερᾷ Συνόδῳ


Ὁ νέος µητροπολίτης Νέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας κ. Γαβριήλ γεννήθηκε στό Μοσχάτο Ἀττικῆς τό 1976. Εἶναι πτυχιοῦχος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν. Τό 2001 ἔλαβε ἀπό τή Θεολογική Σχολή Fribourg τῆς Ἑλβετίας δίπλωµα µεταπτυχιακῶν σπουδῶν. Ὁµιλεῖ τήν Ἀγγλική καί Γαλλική. Ὑπηρέτησε ὡς θεολόγος καθηγητής στό Ἀµερικανικό Κολλέγιο Ἀθηνῶν.
Τό 1996 χειροτονήθηκε διάκονος καί τό 2002 πρεσβύτερος. Ὑπηρέτησε ὡς ἐφηµέριος στόν ἱ. ναό Ἁγίας Μαρίνης Θησείου καί ὡς πρωτοσύγκελλος τῆς ἱ. ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν (2009-11). Στίς 9 Ὀκτωβρίου 2011 χειροτονήθηκε βοηθός ἐπίσκοπος Διαυλείας καί διορίστηκε ἀρχιγραµµατεύς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.
Διετέλεσε συνεργάτης τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Διορθοδόξων καί Διαχριστιανικῶν Σχέσεων (2004-08) καί ἐκπρόσωπος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στό γραφεῖο τοῦ ἐπιτρόπου ἐπί Κοινωνικῶν Θεµάτων τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς (2004). Ἐξεπροσώπησε τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος σέ πολλά διαχριστιανικά συνέδρια.

Ὁ θεοφ. ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Κλήµης γεννήθηκε στήν Αἴπεια Μεσσηνίας τό 1954. Εἶναι πτυχιοῦχος τῆς Θεολογικῆς καί τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς (Τµῆµα Βυζαντινῶν καί Νεοελληνικῶν Σπουδῶν) Ἀθηνῶν. Μετεκπαιδεύτηκε ἐπί τετραετία στή Βυζαντινή Φιλολογία στό Πανεπιστήµιο Μονάχου.
Τό 1982 ἐκάρη µοναχός στήν ἱ. µονή Σαγµατᾶ. Τό ἴδιο ἔτος χειροτονήθηκε διάκονος καί τό 1985 πρεσβύτερος. Τό 1982 διορίστηκε ἱεροκήρυκας τῆς ἱ. µητροπόλεως Θηβῶν καί Λεβαδείας. Συνέβαλε στήν ἐπιµόρφωση τῶν νέων κληρικῶν καί ἐξέδιδε τή µηνιαία ἐφηµερίδα τῆς ἱ. µητροπόλεως Ἐκκλησιαστική Μαρτυρία.
Τόν Ἰανουάριο 1999 µετατέθηκε στήν ἱ. ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν καί διορίστηκε προϊστάµενος τοῦ ἱ. ναοῦ Προφήτου Ἠλιοῦ Παγκρατίου, ὅπου συνέβαλε στήν ἀνέγερση πνευµατικοῦ κέντρου καί ἀνέπτυξε πλούσια ποιµαντική δραστηριότητα. Συγχρόνως ὑπηρέτησε (1999-2014) στήν Ἱερά Σύνοδο ὡς γραµµατεύς τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκπαιδεύσεως καί τῶν Εἰδικῶν Συνοδικῶν Ἐπιτροπῶν Χριστιανικῶν Μνηµείων καί Πολιτιστικῆς Ταυτότητος, ἀπό τό 2008 ὡς β΄γραµµατεύς καί ἔπειτα ὡς α΄ γραµµατεύς - πρακτικογράφος.


Ὁ θεοφ. ἐπίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος γεννήθηκε στά Καµπιτσάτα Κεφαλληνίας τό 1952. Εἶναι πτυχιοῦχος τῆς Ἀνωτέρας Ἱερατικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης καί τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν. Ὑπηρέτησε ὡς θεολόγος καθηγητής στή Μέση Ἐκπαίδευση.
Ἐκάρη µοναχός στήν ἱ. µονή Παναγίας Γηροκοµητίσσης Πατρῶν. Τό 1975 χειροτονήθηκε διάκονος καί τό 1982 πρεσβύτερος. Ὑπηρέτησε ὡς προϊστάµενος τοῦ ἱ. ναοῦ Ἁγίου Νεκταρίου Πατρῶν. Προσέφερε τίς ὑπηρεσίες του στήν ἱερά µητρόπολη Πατρῶν ὡς ὑπεύθυνος τοῦ οἰκοτροφείου τῆς ἱερατικῆς σχολῆς, ὡς διευθυντής τῶν Μ.Μ.Ε., ὑπεύθυνος τοῦ Γραφείου Νεότητος, πνευµατικός καί ἐφηµέριος τοῦ ΑΤΕΙ Πατρῶν καί ἀρχιερατικός ἐπίτροπος Μεσσάτιδος.
Ἔλαβε τό παράσηµο τοῦ Ἁγίου Σάββα τοῦ Πατριαρχείου Σερβίας γιά τή συµµετοχή του σέ ἀνθρωπιστικές ἀποστολές.


ΑΘΑΝ. Γ. ΗΛΙΑΣ
 

Νέο Διοικητικό Συµβούλιο τῆς «Ἀναπλάσεως»


Κατά τήν τελευταία τακτική Γενική Συνέλευση τοῦ 2014 ἐξελέγη νέο Διοικητικό Συµβούλιο τῆς «Ἀναπλάσεως», ἔχον ὡς ἑξῆς:
Πρόεδρος: π. Γεώργιος Κανάκης. Ἀντιπρόεδρος: καθηγητής Κωνσταντῖνος Κορναράκης. Γενικός Γραµµατέας: π. Βασίλειος Χαβάτζας. Ταµίας: Γρηγόριος Ταπεινός, οἰ­κονοµολόγος. Μέλη: Ἀλεξάνδρα Παλάντζα, λέκτωρ. Δηµήτριος Παπαευαγγέλου, ἰατρός. Γεώργιος Παπαθανασόπουλος, χηµικός – δηµοσιογράφος. Ἀναπληρωµατικά µέλη: Θεοδώρα Δούση, Δηµήτριος Στεµιτσιώτης καί Γεωργία Χάρδα.
Ὁ ἀπερχόµενος πρόεδρος καθηγητής κ. Γεώργιος Γαλίτης εἶχε παρακαλέσει τή Γενική Συνέλευση νά θεωρήσει ἀρκετή τήν ἐπί 27 ἔτη ταπεινή διακονία του στήν «Ἀνάπλαση» καί νά δώσει καί σέ νεωτέρους τήν εὐκαιρία νά ὑπηρετήσουν τό ἱερό ἔργο τοῦ παλαιφάτου συλλόγου. Τό ἴδιο ἐζήτησαν καί τά περισσότερα µέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συµβουλίου. Ὁ κ. Γαλίτης τελικά ἐδέχθη νά διατηρήσει τή διεύθυνση τοῦ περιοδικοῦ ἄχρι καιροῦ, καθώς καί τοῦ Θεολογικοῦ Κύκλου τῆς «Ἀναπλάσεως».
Ἡ Γενική Συνέλευση ἀνεκήρυξε τόν κ. Γαλίτη ἐπίτιµο πρόεδρο τοῦ Συλλόγου.


 

Ἀνακοίνωση

Ὁ Σύλλογός μας διοργανώνει ἀπογευματινό προσκύνημα στήν Ἱερᾶ Μονή Σαγματᾶ Βοιωτίας, ὅπου καί μέρος τοῦ λειψάνου τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως Λουκᾶ τοῦ Ἰατροῦ, τό Σάββατο 30 Μαΐου 2015, παραμονή τῆς Πεντηκοστῆς.

Τόπος ἀναχώρησης: Ἁγία Τριάδα Ἀμπελοκήπων

Ὥρα ἀναχώρησης: 3:30 μ.μ.
Ὥρα ἐπιστροφῆς: 9:30-10:00 μ.μ.

Κόστος συμμετοχῆς: 24,00 €
Δηλώσεις συμμετοχῆς: 210 8230312

Θέσεις περιορισμένες


 

Οὐρανός καί Γῆ. Ἡ τέχνη τοῦ Βυζαντίου ἀπό ἑλληνικές συλλογές

Τά ἐγκαίνια τῆς ἔκθεσης µέ θέµα: «Οὐρανός καί Γῆ. Ἡ τέχνη τοῦ Βυζαντίου ἀπό ἑλληνικές συλλογές» πραγµατοποιήθηκαν στίς 27 Σεπτεµβρίου 2014 στό Art Institute τοῦ Chicago. Τήν ἔκθεση διωργάνωσαν τό ὑπουργεῖο Πολιτισµοῦ καί Ἀθλητισµοῦ καί τό Μουσεῖο Μπενάκη. Στήν ἔκθεση παρουσιάζονται 63 ἀντιπροσωπευτικά ἔργα καί συνοδευτικά ἀντικείµενα τοῦ Βυζαντίου. Σηµειωτέον, ὅτι τό Art Institute τοῦ Chicago εἶναι ὁ τρίτος σταθµός τῆς συγκεκριµένης ἔκθεσης, µέ πρῶτο τήν Ἐθνική Πινακοθήκη τῆς Οὐάσινγκτον (Ὀκτώβριος 2013 - Μάρτιος 2014) καί δεύτερο τή βίλλα Getty τοῦ Jan Paul Getty Museum στό Μαλιµπού τοῦ Λός Ἄντζελες (Ἀπρίλιος - Αὔγουστος 2014).